Капачки за буркани Омния и Туист-оф

certified logo

 

На 20.02.2020 г. "АЛИАНС - ДН" ООД подписа договор № BG16RFOP002-2.040-0272-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет - изпълнение на проект: Подобряване на производствения капацитет в "АЛИАНС - ДН" ООД.

 

Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет на предприятието АЛИАНС-ДН ООД чрез придобиването на 1 бр. ДМА: формовъчна и пастираща машина за капачки - 1 бр. Активът, който ще бъде закупен и въведен в експлоатация ще подобри производствения капацитет на компанията в следните направления: 1) увеличаване на обема на произведената продукция от капачки; 2) оптимизиране и подобряване на ефективността на производствения процес на капачки; 3) намаляване на себестойността на продукцията и 4) повишаване на качеството на продукцията от капачки на компанията. В резултат на подобряването на производствения капацитет на компанията ще се повиши конкурентоспособността и експортния ѝ потенциал.

 

Общата сума на инвестицията е 1 095 264.80 лв., от които 749 927.81 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (637 438.64 лв. европейско и 112 489.17 лв. национално съфинансиране) и 345 336.99 лв. собствено съфинансиране.

 

Обща цел на проекта:

 

Подобряване на производствения капацитет на "АЛИАНС - ДН" ООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на компанията.

 

Специфични цели на проекта:

 

 

Резултати:

                                         

"Алианс - ДН" ООД - Капачки за буркани Омния и Туист-оф © 2010. Всички права запазени.

Изработка: Web Fusion